contactus
公司地址

Contact Us

公司地址:No.299,Zhongxing Ave,

Wuxing District,Huzhou,

Zhejiang Province

电话:0572-2123225

传真:0572-2568852

邮箱:xingzheng@hzlaohenghe.com

Investor Relation

投资者关系部:xingzheng@hzlaohenghe.com
(周一至周五,8:00-17:00)

投资者关系负责人:ir02226@hzlaohenghe.com
(周一至周五,8:00-17:00)

Search